Hiệu chuẩn cân mặt đồng hồ cơ

0978 23 23 13
0978232313