Hiệu chuẩn thiết bị đo độ ồn

0978 23 23 13
0978232313