Hiệu chuẩn nhiệt độ độ ẩm

0978 23 23 13
0978232313