Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại

0978 23 23 13
0978232313