Hiệu chuẩn thiết bị đo thể tích

0978 23 23 13
0978232313